przedszkole sióstr stryków

Aniołki Dzieciątka Jezus

Katecheza

Dla ducha

Któryś za nas cierpiał rany, 

Jezu Chryste,

zmiłuj się nad nami! 

Kontakt

Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie

ul. Warszawska 46

95-010 Stryków

tel. 42 719 80 93

e-mail:
strykow@przedszkolesluzebniczek.pl

nr konta:
73 8785 0002 2001 0001 0067 0003

aniol ikoAniołki Dzieciątka Jezus slonca1Boże Słoneczka logo promyki2Promyczki Jezusowe

Triduum Paschalne

 

Do pobrania

Drodzy Rodzice,

Obecnie jesteśmy w wyjątkowym czasie przeżywania trudnych wydarzeń, ale również ważnych wydarzeń związanych z naszą wiarą. Wielki tydzień trwa, dlatego też na katechezę dla dzieci proponujemy przybliżenie wydarzeń Triduum Paschalnego, czyli trzech dni, w których objawiła się zbawcza miłość Boga do człowieka.

W tym roku Święta Wielkiej Nocy będą miały inny charakter. Będziemy przeżywać je w domu. Niech nie zabraknie czasu na opowiadanie dzieciom o wielkiej miłości Boga do człowieka i o największej wyprawie ratunkowej w dziejach ludzkości. Niech te wydarzenia będą też umocnieniem w nas prawdy zwycięstwa życia nad śmiercią.

Opis dni dla rodziców:

Wielki Czwartek to dzień, w którym dorośli mają okazję opowiadać dzieciom o tym, że Bóg kocha każdego z nas jeszcze bardziej niż najlepsi nawet rodzice. Jezus zupełnie zaskakuje nas swoją miłością. On wie, że tego wieczoru zostanie zdradzony, że opuszczą Go nawet najbliżsi Jego uczniowie i że tym razem pozwoli się aresztować. Mimo to w czasie Ostatniej Wieczerzy nie myśli o sobie, lecz o tym, co stanie się z nami po Jego śmierci na krzyżu. Żeby nie zostawić nas sierotami - zanim odejdzie - znajduje sposób, by z nami pozostać i to aż do skończenia świata. Właśnie dlatego ustanawia sakrament Eucharystii, w którym zostaje z ludźmi pod postaciami chleba i wina. Rodzice mają tego wieczoru okazję, by wyjaśniać dzieciom, że im bardziej ktoś nas kocha, tym bardziej chce być blisko nas. Najbardziej kocha nas Jezus i dlatego pozostaje najbliżej nas, czyli tak blisko, że w komunii świętej możemy przytulić się do Niego i karmić się Jego obecnością tak jak nasze ciała karmimy chlebem.

W Wielki Piątek warto wyjaśniać dzieciom, że Bóg kocha nas ogromnie ofiarnie, bo aż do śmierci na krzyżu, czyli do oddania za nas życia w ludzkiej naturze. Im bardziej ktoś kocha, tym więcej potrafi dla nas wycierpieć po to, byśmy tylko byli pewni, że jesteśmy na zawsze kochani. Jezus nie chciał cierpieć, bo jest radością. Cierpienie bardziej Go bolało niż nas boli nasze cierpienie, bo On jest nieskończenie wrażliwszy od nas. Mimo to Jezus przyjął biczowanie, koronowanie cierniem, uznanie Go za złoczyńcę, dźwiganie krzyża i śmierć na Golgocie, bo wiedział, że im większą cenę zapłaci za miłość do nas, tym bardziej będziemy czuli się kochani i cenni w Jego oczach. Warto tłumaczyć dzieciom, że Syn Boży pozwolił się ukrzyżować po to, by już nikt z ludzi nie krzyżował i nie krzywdził ani swoich bliźnich, ani samego siebie. To właśnie dlatego Jezus zostawił nam w testamencie najważniejsze polecenie: kochajcie się wzajemnie tak jak Ja was pierwszy pokochałem!

Przed swoim powrotem do Ojca Syn Boży jeszcze raz nas zaskoczył, bo wyjaśnił, że utożsamia się z każdym człowiekiem i że cokolwiek czynimy samemu sobie czy innym ludziom, to Jemu czynimy. Odtąd Jezus chroni nas samym sobą. On jest naszym osobistym strażnikiem. Rodzice powinni przypominać dzieciom, że gdy komuś czynimy coś złego, to najpierw to zło przechodzi przez serce Jezusa i On z tego powodu znowu cierpi - jak w Wielki Piątek na krzyżu. Trzeba też wyjaśniać dzieciom, że w Wielki Piątek nie ma mszy świętej, bo gdy człowiek podnosi rękę na Syna Bożego, wtedy oddala się nie tylko od Boga, ale też od miłości i radości. Wielki Piątek to dzień żalu i żałoby, dzień przepraszania Boga za to, że czasem odpowiadamy złem i grzechem na Jego miłość. To dzień, w którym dorośli powinni towarzyszyć dzieciom w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i dopilnować, by był to dzień przeżyty w ciszy, bez muzyki, z zachowaniem ścisłego postu.

Wielka Sobota jest okazją, by tłumaczyć dzieciom, że Syn Boży z miłości do nas pozwolił się przybić do krzyża i złożyć do grobu, ale nie pozwolił się w grobie zamknąć ani tam zatrzymać na zawsze. Jezus zmartwychwstał, bo jest miłością, a miłość jest wszechmocna, czyli mocniejsza od grzechu, zła, śmierci. Trzeba wyjaśniać dzieciom, że zmartwychwstały Jezus powraca do nas nie po to, żeby się pochwalić czy żeby się zemścić na swoich krzywdzicielach, lecz po to, żeby potwierdzić nam swoją miłość.

 Zadaniem rodziców jest tak przeżyć Niedzielę Wielkanocną, by dzieci czuły i doświadczyły, że to największe święto i najbardziej uroczysty dzień w ciągu roku. Tego dnia z całą rodziną idziemy do kościoła po to, by - jak Piotr i Jan - upewnić się, że grób jest pusty, że Jezusa nie ma wśród umarłych, lecz że żyje i że możemy spotykać się z Nim w każdej Eucharystii. Warto upewniać dzieci, że gdy jesteśmy zaprzyjaźnieni z Panem Jezusem, gdy Go kochamy i we wszystkim słuchamy, to wtedy nigdy nie umrze w nas radość, a my każdego dnia będziemy stawać się coraz bardziej podobni do Boga, czyli szczęśliwi i święci.

 (tekst opisu zaczerpnięty z artykułu Ks. Marka Dziewieckiego)

KATECHEZA

Oparta na podstawie prezentacji: https://drive.google.com/file/d/1zZstGFbWDnZSty_mP4TFUXHjM92YDaN5/view?usp=sharing

 1. WIELKI CZWARTEK – JEZUS JEST NASZYM PRZYJACIELEM
 1. Rozmowa z dzieckiem o przyjaźni.
 2. Opowiadanie biblijne o wydarzeniach Wielkiego Czwartku
 3. Rozmowa o opowiadaniu:

– Kogo Jezus zaprosił na ucztę?

– Co Jezus uczynił dla swoich przyjaciół przed ucztą?

– Jaką dobrą radę Jezus dał przyjaciołom?

– O co Jezus poprosił swoich przyjaciół?

 1. Rozmowa o Mszy Świętej 
 1. WIELKI PIĄTEK – JEZUS CIERPI I UMIERA Z MIŁOŚCI DO LUDZI
 1. Opowiadanie biblijne
 2. Pytania do opowiadania

–W jaki sposób cierpiał Jezus?

–Gdzie Jezus dźwigał krzyż?

–Kogo spotkał na swojej drodze?

 1. Przeproszenie - wyrażenie żalu za złe postępowanie.
 1. Modlitwa – adoracja krzyża

Wspólnie w rodzinie, tak jak w kościele możemy pomodlić się adorując krzyż.  Każdy trzymając krzyż wyraża wdzięczność Panu Jezusowi za Jego miłość, a potem może ucałować krzyż. Adoracja powinna przebiegać w skupieniu i ciszy.

 1. WIELKA SOBOTA 
 1. Przedstawienie wydarzeń Wielkiej Soboty
 2. Opowiadanie: Poranek Wielkiej Soboty:

Julka jeszcze spała, kiedy do jej pokoju przyszedł Karol.

– Wstawaj. Zapomniałaś, że dziś z rana idziemy w odwiedziny?

– Kogo mamy odwiedzić? – zapytała zdumiona Julka.

– Jak to kogo? Przecież wczoraj Jezus umarł na krzyżu i został położony w grobie.

Dzisiaj Wielka Sobota i idziemy z mamą odwiedzić Go.

– To ja już wstaję – zawołała Julka i szybko wyskoczyła z łóżka.

Kiedy po chwili weszła do kuchni, zobaczyła mamę, która krzątała się, układając

coś na stole.

– Mamusiu, co robisz? Myślałam, że zaraz idziemy do kościoła odwiedzić Jezusa?

– Oczywiście, że zaraz idziemy – odpowiedziała mama. – Musimy tylko przygotować święconkę.

– A co włożymy do koszyka? – dopytywała się Julka.

– Podejdź, to zobaczysz i mi pomożesz – powiedziała mama.

Kiedy Julka stanęła przy stole, mama zaczęła wyjaśniać:

– Do koszyka wkładamy wiele różnych pokarmów. Jajko, które jest znakiem życia.

Chleb, który przypomina nam o tym, abyśmy byli wdzięczni Bogu za pokarm. Wędlinę  – znak, że mija już czas długiego postu.

– A co jeszcze wkładasz? – pytała zaciekawiona Julka.

– Jest jeszcze sól, która ma nas chronić przed złem, oraz chrzan przypominający

smutne chwile w życiu. Ale najważniejszy w koszyku jest baranek z chorągiewką. On ma nam przypomnieć samego Jezusa i Jego wielkie zwycięstwo nad śmiercią, a także wielką miłość do ludzi.

Julka słuchała mamy uważnie i pomyślała, że to wszystko, co znalazło się w koszyku,

jest bardzo potrzebne. Gdy mama i  Julka skończyły już układać pokarmy, przystroiły koszyk zielonymi gałązkami i piękną, białą serwetką.

Teraz można było pójść do kościoła, aby odwiedzić Jezusa i zanieść do poświęcenia pokarmy. Julka z  mamą i  Karolem wyruszyli do kościoła, a  dziewczynka przez całą drogę sama niosła koszyk.

Przed wejściem spotkali Kacpra z jego tatą, którzy też przyszli ze święconką, i razem weszli do kościoła.

Ksiądz odmówił modlitwę nad pokarmami i pokropił je wodą święconą. Potem

wszyscy udali się przed grób Jezusa, aby podziękować Mu za to, że z miłości do ludzi

oddał za nich swoje życie. Julka i Kacper uklękli obok siebie i w ciszy wpatrywali się

w postać Jezusa.

 1. Rozmowa na temat opowiadania

– W jakim dniu tygodnia działa się ta historia?

– O czym powiedział Julce Karol, gdy zbudził ją rano?

– Co robiła w kuchni mama?

– Jakie pokarmy znalazły się w koszyku?

– Co oznaczały te pokarmy?

– Dokąd wybrała się Julka z mamą i Karolem?

– Co zrobił ksiądz, kiedy przyszli do kościoła?

– Co zrobili wszyscy przy grobie Jezusa?

 1. Podsumowanie:

W Wielką Sobotę przychodzimy do kościoła, aby okazać wdzięczność Jezusowi

za jego miłość i poświęcenie, a także by poświęcić pokarmy. Stając z koszykiem

przy grobie Jezusa, przypominamy sobie, że nasze życie i wszystko, co posiadamy,

jest wielkim darem od Niego.

Julka i Kacper czuwali przy grobie Jezusa z koszyczkami. Aby być gotowym na czuwanie, trzeba przygotować wielkanocny koszyczek.

W tym roku nie będziemy mogli udać się do kościoła, więc przygotujmy koszyczek wielkanocny  i w domu z całą rodziną odmówmy wspólną modlitwę przed śniadaniem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (modlitwa załączona poniżej), aby wyrazić naszą wdzięczność za dary którymi jesteśmy obdarowywani.

 1. Modlitwa

Pomódlmy się teraz chwilę w ciszy i pomyślmy o wielkiej miłości Jezusa i  poprośmy, żeby miał nas w swojej opiece.

 1. WIELKA NIEDZIELA – SPOTKANIA Z JEZUSEM ZMARTWYCHWSTAŁYM 
 1. Odczytanie fragmentu Pisma św.
 2. Rozmowa na temat opowiadania:

– Kto przyszedł, aby odwiedzić Jezusa w grobie?

– Co się wydarzyło przy grobie?

– Co powiedział anioł Pański do niewiast?

– Kto stanął przed kobietami?

– Co Jezus kazał zrobić kobietom?

3.      Wyrażenie radości ze Zmartwychwstania Jezusa.

Śpiew piosenki.