przedszkole sióstr stryków

Dla ducha

dla ducha2

Wakacje!!!

Pamiętajcie o BOGU

Kontakt

Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie

ul. Warszawska 46,

95-010 Stryków

tel. 42 719 80 93

nr konta:
73 8785 0002 2001 0001 0067 0003

aniol ikoAniołki Dzieciątka Jezus slonca1Boże Słoneczka logo promyki2Promyczki Jezusowe

Misja

ZMIERZAMY do kształtowania w sercach dzieci, świata wartości ludzkich i chrześcijańskich w myśl bł. Edmunda Bojanowskiego "aby człowiek stawał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi"


JESTEŚMY aby dbać o wszechstronny rozwój wychowanków, uwrażliwiać na dobro, prawdę i piękno; budzić postawy religijne w duchu katolickim i maryjnym.


OFERUJEMY różnorodne metody i formy pracy służące poznawaniu, odkrywaniu i doświadczaniu świata w postawie podziwu i wdzięczności Panu Bogu.


ZAPEWNIAMY dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, miłość, zaufanie, zrozumienie,  indywidualne  podejście,  edukację,  klimat  rodzinności i wspólnoty.

 

CHCEMY pomagać rodzinie w wychowaniu dziecka w duchu chrześcijańskim - miłości Boga i ojczyzny umacniając więzi ze środowiskiem przedszkolnym, lokalnym i wspólnotą parafialną.