przedszkole sióstr stryków

Aniołki Dzieciątka Jezus

Katecheza

Dla ducha

swieta

Pomoc

bezp
Delegatka ds. Ochrony Małoletnich s.Joanna Rękas. 
tel. 506 429 449,
joanna.rekas@interia.pl

Kontakt

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie

ul. Warszawska 46

95-010 Stryków

tel. 42 719 80 93

e-mail:
strykow@przedszkolesluzebniczek.pl

nr konta:
73 8785 0002 2001 0001 0067 0003

aniol ikoAniołki Dzieciątka Jezus slonca1Boże Słoneczka logo promyki2Promyczki Jezusowe

Regulamin

PRZEDSZKOLE - jest placówką opiekuńczo – wychowawczą i religijną podległą Ministerstwu Edukacji Narodowej, która ma na celu integralny i wszechstronny rozwój dziecka. Program wychowawczy przedszkola oparty jest na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych oraz poszanowaniu godności.

 1. Przedszkole jest placówką wychowania katolickiego.Czynne od  6.30 do 16.30,

 2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z ramowym rozkładem dnia w celu ułatwienia realizacji zadań programowych: przyprowadzamy do godz. 9.00, odbieramy do 16.30,

 3. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez Rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę wcześniej zgłoszoną wychowawczyniom,

 4. W trosce o dobro dziecka Rodzice zobowiązują się współpracować z przedszkolem przyjmując zasady katolickiego wychowania przez:
  - uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnej Mszy św.
  - udział w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez przedszkole w celu podtrzymania jednolitego
     stylu wychowania,

  - wspólną, rodzinną modlitwę i rozmowy na tematy wiary,

 5. Rodzice są zobowiązani do regularnego dokonywania opłat za przedszkole w dniach ustalonych na początku roku (uwzględnione są sytuacje wyjątkowe i wcześniejsze ustalenie indywidualne),

 6. Przedszkole zapewnia dzieciom zajęcia dodatkowe (np. rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna, logopedia),

 7. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe (bez stanów zapalnych i podgorączkowych oraz infekcji górnych dróg oddechowych). Prosimy o częsty przegląd głowy dziecka. W przedszkolu jest zakaz podawania dzieciom leków,

 8. Rodzice proszeni są o zgłaszanie dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu. W przypadku dwutygodniowej, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecko może zostać skreślone z listy,

 9. Informacji o dziecku udzielają wychowawczynie grup. Skargi i wnioski zgłaszamy dyrektorowi przedszkola,

 10. Rodzice biorą czynny udział w pracach na rzecz przedszkola oraz organizowaniu uroczystości,

 11. W przedszkolu obowiązują przerwy w pracy przedszkola: w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i wakacji,

 12. Zachęcamy Rodziców do korzystania z samoobsługowej biblioteki.