przedszkole sióstr stryków

Aniołki Dzieciątka Jezus

Katecheza

Dla ducha

swieta

Kontakt

Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie

ul. Warszawska 46

95-010 Stryków

tel. 42 719 80 93

e-mail:
strykow@przedszkolesluzebniczek.pl

nr konta:
73 8785 0002 2001 0001 0067 0003

aniol ikoAniołki Dzieciątka Jezus slonca1Boże Słoneczka logo promyki2Promyczki Jezusowe

Zwiastowanie NMP

Szanowni Rodzice,

W ramach wspólnego spędzania czasu z dziećmi, przesyłamy wam również propozycje zabaw, fragmentów literatury i piosenek, które, ufamy, nie tylko wzbogacą wiedzę dzieci, ale również wzmocnią ducha – nie tylko najmłodszych, ale całej Rodziny. Życzymy miłej zabawy i pięknych spotkań z Maryją! 

 

Do pobrania - wersja PDF

1. Jako wprowadzenie – piosenka:
https://drive.google.com/file/d/1Z9MXwfqZSYua4S9vp2KKOfvvO6ZI1ryI/view?usp=sharing

2. Zachęcamy, aby wspólnie z dzieckiem zapoznać się z fragmentem tekstu z Pisma Świętego opowiadającym o Zwiastowaniu Maryi.

Łk 1, 26-38
26 
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». 29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

3. Po lekturze Pisma Świętego warto raz jeszcze wrócić do treści odczytanego fragmentu i przez chwilę porozmawiać o nim z dzieckiem.

·         Maryja z całym narodem wybranym oczekiwała na przyjście Zbawiciela.

·         Bóg wybrał Maryję na Matkę Pana Jezusa i musiał znaleźć sposób, aby Jej o tym wszystkim powiedzieć

·         wysłał swojego posłańca – anioła Gabriela, który miał zapytać Maryję o jej zgodę

·         Maryja bardzo kochała Boga, modliła się do Niego, miała piękne serce, otwarte na Boga i nie było w nim nigdy ani jednego grzechu, dlatego Bóg                mógł ją obdarzyć szczególną łaską, a Ona całym sercem odpowiedziała na Boże zaproszenie i zgodziła się zostać Matką Pana Jezusa.

4. Jako uzupełnienie naszej rozmowy z dzieckiem – krótki film:
https://drive.google.com/file/d/1ykvcAbHw0hv1lgDznZNL2ZirExBw1nJv/view?usp=sharing

5.  Aby nieco zaktywizować dzieci, proponujemy kolorowankę oraz rysunek połówkowy – dokańczamy ilustrację jak najbardziej dokładnie.

6.  Można razem z dzieckiem zaśpiewać piosenkę, która nawiązuje do biblijnej historii Zwiastowania:
https://drive.google.com/file/d/1sX0PRuvAy-J0QhhOLj3SWjgWqCXsSInD/view?usp=sharing

7. Jako propozycję podsumowania wspólnie spędzonego czasu, przesyłamy Państwu bajkę, która w przyjemny dla najmłodszych sposób, przybliża historię Zwiastowania Maryi:
https://drive.google.com/file/d/1e9AB-8zpGFP0_svbbrWzZdnlXuKnY06i/view?usp=sharing

Serdecznie pozdrawiamy i zapewniamy o naszej modlitwie – Siostry Służebniczki