przedszkole sióstr stryków

Dla ducha

dla ducha2

Wakacje!!!

Pamiętajcie o BOGU

Kontakt

Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie

ul. Warszawska 46,

95-010 Stryków

tel. 42 719 80 93

nr konta:
30 8785 0002 2001 0001 0067 0001

aniol ikoAniołki Dzieciątka Jezus slonca1Boże Słoneczka logo promyki2Promyczki Jezusowe

Wizyta w bibiotece.

 13 września wybraliśmy się na niezwykły spacer podczas którego odwiedziliśmy  Gminną Bibliotekę Publiczną.Tematem spotkania była znajomość znaków drogowych i sygnałów świetlnych oraz zasad bezpieczeństwa podczas ruchu.Panie bibliotekarki przybliżyły nam zagadnienia związane z ruchem drogowym i bezpieczeństwem. Znak STOP, zakaz wjazdu, światła sygnalizatora i inne zagadnienia związane z zachowaniem na drodze nie stanowiły dla nas  żadnej tajemnicy . Uzupełnieniem pogadanki były opowiadania :" Samochodem" i "Na rowerze", które na koniec  wypożyczyliśmy i zabraliśmy do przedszkola.Tego dnia staliśmy się czytelnikami biblioteki, gdyż założyliśmy kartę czytelniczą naszej grupy - Promyczków Jezusowych.Odtąd będziemy regularnie wypożyczać książki i czytać je w przedszkolu.