przedszkole sióstr stryków

Dla ducha

dla ducha2

Wakacje!!!

Pamiętajcie o BOGU

Kontakt

Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie

ul. Warszawska 46,

95-010 Stryków

tel. 42 719 80 93

nr konta:
30 8785 0002 2001 0001 0067 0001

aniol ikoAniołki Dzieciątka Jezus slonca1Boże Słoneczka logo promyki2Promyczki Jezusowe

Myślimy, działamy i rozwijamy

Każdego dnia wszelkie nasze działania przedszkolne nastawiane są na podejmowanie i rozwój preferowanych aktywnosci. Ich dostosowanie do możliwości rozwojowych pozwala na wzrost umiejętności w każdej z istniejących sfer rozwojowych.

Podejmowanie się każdej z aktywności wiąże się z realizacją określonego, założonego celu dydaktyczno-wychowawczego oraz z perspektywy dziecka podjęcia się atrakcyjnej zabawy. Podczas naszych codziennych zajęć wykorzystujemy wiele różnorodnych pomocy oraz środków dydaktyczych. A wszystko to w założeniu ma jeszcze wywołać po prostu uśmiech na twarzy dziecka. Poprzez myślenie, działanie zmierzamy ku rozwojowi.