przedszkole sióstr stryków

Dla ducha

dla ducha2

Wakacje!!!

Pamiętajcie o BOGU

Kontakt

Przedszkole Sióstr Służebniczek w Strykowie

ul. Warszawska 46,

95-010 Stryków

tel. 42 719 80 93

nr konta:
73 8785 0002 2001 0001 0067 0003

aniol ikoAniołki Dzieciątka Jezus slonca1Boże Słoneczka logo promyki2Promyczki Jezusowe

Nabór do Przedszkola

HARMONOGRAM REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Od 24 lutego do 13 marca 2020 roku będą wydawane wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola 

 na rok 2020 / 2021 dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do naszego przedszkola.

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1.

Pobieranie i  składanie wniosków przez rodziców dzieci – kandydatów do przedszkola.

 

od 24.02 do 13.03.2020 r.

w godz. 800 do 930

i od 1530 do 1630

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 131 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 949)

20.03.2020 r.

godz. 1300-1500

 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

27.03.2020 r.

godz. 1500